Achtergrondinformatie

In Nederland wordt sinds 1996 wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen voeding en gedragsstoornissen bij kinderen. Dit heeft geleid tot meerdere publicaties (onder andere in het gerenommeerde medisch wetenschappelijke tijdschrift The Lancet), en resulteerde uiteindelijk in een proefschrift en een promotie. De Nederlandse studies naar ADHD en voeding waren een voortzetting van eerdere, dubbelblinde dieetstudies in het buitenland. ook de buitenlandse studies concludeerden dat er een duidelijk verband was tussen voeding en ADHD.

Tijdens de Nederlandse studies volgden de kinderen met ADHD een speciaal eliminatiedieet,  het Restricted Elimination Diet (RED-dieet): bij 60% van de kinderen waren de gedragsproblemen na het volgen van het RED-dieet sterk verminderd of zelfs helemaal verdwenen. Niet voor niets schreef prof. Jan Buitelaar in 2011 op de website van de Radboud Universiteit dat het de moeite waard is om het dieetonderzoek standaard toe te passen bij kinderen met ADHD.

Toepassing RED-dieet in de praktijk

De Pelsser RED Centra passen het RED-dieet toe in de dagelijkse praktijk. Hierbij wordt het PVG-protocol toegepast, zodat ouders en kinderen zeker weten dat het onderzoek goed en deskundig wordt uitgevoerd en dat de resultaten betrouwbaar zijn. Het dieetonderzoek is helaas niet gemakkelijk en vraagt veel van het gezin. Desondanks zijn de resultaten zeer goed. Hopelijk leidt verder wetenschappelijk onderzoek naar ADHD en voeding tot een eenvoudigere manier om vast te stellen of er een verband is tussen voeding en gedrag bij kinderen (zie ook Wat zijn onze toekomstplannen). Tot het zover is, is het belangrijk om het onderzoek naar ADHD en voeding in de praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat kan met behulp van het Pelsser Voeding en Gedrag-protocol (PVG-protocol), dat uitsluitend wordt toegepast door wetenschappers, artsen en psychologen die hiervoor een gespecialiseerde opleiding gevolgd hebben

Zelf aan de slag met een dieet

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen met ADHD die reageren op voeding, voor meerdere voedingsmiddelen gevoelig kunnen zijn. Gemiddeld zijn dat er een stuk of 5. Dat kunnen bij elk kind andere, doodnormale dagelijkse voedingsmiddelen zijn. Wanneer er maar een of twee van die 5 voedingsmiddelen weggehaald zouden worden uit het dieet van het kind, dan zal het gedrag daar niet door veranderen. Dit geeft meteen de kracht aan van het RED-dieet, waarin gedurende korte tijd zoveel mogelijk voedingsmiddelen worden geëlimineerd, zodat er duidelijkheid komt over de invloed die voeding kan hebben op het gedrag van een kind. Het is dus zinloos om zelf aan de slag te gaan en om zomaar iets weg te laten uit de voeding. De kans dat u precies de juiste voedingsmiddelen weg laat, is zeer klein. We raden u dus sterk af om zelf te gaan experimenteren met voeding en diëten, daarvoor is de hele materie te complex. Beter een kortdurend goed diagnostisch dieetonderzoek, ook al zijn er kosten aan verbonden, dan eindeloos thuis tobben met steeds weer een ander dieet voor uw kind, waarin u dan weer eens dit en dan weer eens dat weglaat.

Print Friendly, PDF & Email

Achtergrondinformatie

In Nederland wordt sinds 1996 wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de relatie tussen voeding en gedragsstoornissen bij kinderen. Dit heeft geleid tot meerdere publicaties (onder andere in het gerenommeerde medisch wetenschappelijke tijdschrift The Lancet), en resulteerde uiteindelijk in een proefschrift en een promotie. De Nederlandse studies naar ADHD en voeding waren een voortzetting van eerdere, dubbelblinde dieetstudies in het buitenland. ook de buitenlandse studies concludeerden dat er een duidelijk verband was tussen voeding en ADHD.

Tijdens de Nederlandse studies volgden de kinderen met ADHD een speciaal eliminatiedieet,  het Restricted Elimination Diet (RED-dieet): bij 60% van de kinderen waren de gedragsproblemen na het volgen van het RED-dieet sterk verminderd of zelfs helemaal verdwenen. Niet voor niets schreef prof. Jan Buitelaar in 2011 op de website van de Radboud Universiteit dat het de moeite waard is om het dieetonderzoek standaard toe te passen bij kinderen met ADHD.

Toepassing RED-dieet in de praktijk

De Pelsser RED Centra passen het RED-dieet toe in de dagelijkse praktijk. Hierbij wordt het PVG-protocol toegepast, zodat ouders en kinderen zeker weten dat het onderzoek goed en deskundig wordt uitgevoerd en dat de resultaten betrouwbaar zijn. Het dieetonderzoek is helaas niet gemakkelijk en vraagt veel van het gezin. Desondanks zijn de resultaten zeer goed. Hopelijk leidt verder wetenschappelijk onderzoek naar ADHD en voeding tot een eenvoudigere manier om vast te stellen of er een verband is tussen voeding en gedrag bij kinderen (zie ook Wat zijn onze toekomstplannen). Tot het zover is, is het belangrijk om het onderzoek naar ADHD en voeding in de praktijk zo goed mogelijk te laten verlopen. Dat kan met behulp van het Pelsser Voeding en Gedrag-protocol (PVG-protocol), dat uitsluitend wordt toegepast door wetenschappers, artsen en psychologen die hiervoor een gespecialiseerde opleiding gevolgd hebben

Zelf aan de slag met een dieet

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat kinderen met ADHD die reageren op voeding, voor meerdere voedingsmiddelen gevoelig kunnen zijn. Gemiddeld zijn dat er een stuk of 5. Dat kunnen bij elk kind andere, doodnormale dagelijkse voedingsmiddelen zijn. Wanneer er maar een of twee van die 5 voedingsmiddelen weggehaald zouden worden uit het dieet van het kind, dan zal het gedrag daar niet door veranderen. Dit geeft meteen de kracht aan van het RED-dieet, waarin gedurende korte tijd zoveel mogelijk voedingsmiddelen worden geëlimineerd, zodat er duidelijkheid komt over de invloed die voeding kan hebben op het gedrag van een kind. Het is dus zinloos om zelf aan de slag te gaan en om zomaar iets weg te laten uit de voeding. De kans dat u precies de juiste voedingsmiddelen weg laat, is zeer klein. We raden u dus sterk af om zelf te gaan experimenteren met voeding en diëten, daarvoor is de hele materie te complex. Beter een kortdurend goed diagnostisch dieetonderzoek, ook al zijn er kosten aan verbonden, dan eindeloos thuis tobben met steeds weer een ander dieet voor uw kind, waarin u dan weer eens dit en dan weer eens dat weglaat.

Print Friendly, PDF & Email