Werkwijze en kosten

Het PVG-onderzoek is regulier diagnostisch onderzoek, waarin onderzocht wordt of voeding van invloed is op ADHD en/of ODD. Tijdens het PVG-vervolgonderzoek wordt onderzocht welke voedingsmiddelen een rol spelen. Zowel het PVG-onderzoek als het PVG-vervolgonderzoek worden uitgevoerd aan de hand van een strikt protocol. Dit protocol wordt uitsluitend toegepast door wetenschappers, psychologen of artsen die een aanvullende opleiding gevolgd hebben tot PVG-specialist. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd.

Bij de start van het PVG-onderzoek wordt door middel van gesprekken met de ouders uitgebreide informatie verzameld over het gedrag van uw kind. Ook houden de ouders  een uitgebreid dagboek bij. Dit gebeurt voorafgaand aan de start van het dieet dat gedurende 5 weken zal worden gevolgd. Dit dieet is het RED-dieet, een fewfoods-dieet dat voor elk kind apart wordt samengesteld. Aan de hand van alle verkregen informatie wordt bovendien een individueel begeleidingsplan opgesteld, zodat elk gezin zo optimaal mogelijk begeleid kan worden.

PVG-onderzoek

Tijdens het PVG-onderzoek wordt dus nagegaan of voeding een rol speelt als oorzaak van gedragsstoornissen bij kinderen. Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van het PVG-protocol tijdens het PVG-onderzoek. Meer informatie kunt u vinden bij PVG-onderzoek en RED-dieet.

 1. Telefonisch aanmeldingsgesprek.
 2. Opsturen levensbeschrijving en kopieën van eerder onderzoek.
 3. Bestuderen en registreren gegevens, voorbereiden eerste consult.
 4. Eerste consult. Anamnese, vragenlijsten, algemene informatie, uitleggen huiswerkperiode.
 5. Huiswerkperiode: bijhouden PVG-dagboek, observeren kind, invullen vragenformulieren. alles wordt opgestuurd.
 6. Bestuderen en registreren gegevens, voorbereiden tweede consult.
 7. Tweede consult. Bespreken informatie, vragenlijsten, het RED-dieet wordt uitgelegd.
 8. Start wenweek. Bijhouden PVG-dagboek van de wenweek.
 9. Start RED-dieet. Bijhouden PVG-dagboek.
 10. Eerste belafspraak.
 11. Telefonisch consult, evaluatie eerste dieetperiode (ongeveer 2 weken). Eventueel aanpassing RED-dieet.
 12. Tweede deel RED-dieet (ongeveer 3 weken). Bijhouden PVG-dagboek.
 13. Zo nodig extra telefonische consulten en aanpassing RED-dieet.
 14. Opsturen PVG-dagboek.
 15. Bestuderen en registreren gegevens, voorbereiden eindconsult.
 16. Eventueel verlenging van het onderzoek.
 17. Eindconsult. Evaluatie van de resultaten. Vaststellen of er wel of niet een verband is tussen voeding en gedrag.
 18. Eindverslag met daarin de resultaten: wel of geen verband tussen gedrag en voeding.

Het PVG-onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 maanden. Tijdens deze twee maanden wordt het RED-dieet gevolgd. Het RED-dieet duurt in principe nooit langer dan 5 weken. Aan het eind van het PVG-onderzoek, dus na het RED-dieet, wordt ofwel gestart met het PVG-vervolgonderzoek (deze procedure wordt gevolgd door kinderen die grote gedragsverbeteringen laten zien aan het eind van het PVG-onderzoek), ofwel uw kind mag weer alles eten (dit is van toepassing op kinderen die geen of weinig gedragsverbeteringen vertonen na het PVG-onderzoek). Het is dus nooit de bedoeling dat kinderen gedurende lange tijd het RED-dieet blijven volgen.

Kosten PVG-onderzoek

Het PVG-onderzoek is een arbeidsintensief traject. De totale kosten van het PVG-onderzoek zijn € 1450,-. Dit bedrag is inclusief het intakegesprek, de uitvoering van het PVG-onderzoek, de tussentijdse begeleiding, de interpretatie van de gegevens, het adviesgesprek en het eindverslag. De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten van uitgebreid diagnostisch psychologisch onderzoek. Wanneer uw verzekering de kosten niet (gedeeltelijk) vergoedt, passen wij een coulance-regeling toe en hanteren wij een gereduceerd tarief. Uw eigen bijdrage bedraagt dan € 960,- in plaats van € 1450,-.

PVG-vervolgonderzoek

Het PVG-vervolgonderzoek is aanvullend diagnostisch onderzoek om vast te stellen welke voedingsmiddelen een rol spelen als oorzakelijke factor van ADHD en/of ODD. Dit onderzoek wordt gestart bij kinderen die met grote gedragsverbeteringen reageren op het PVG-onderzoek. Aan het eind van het PVG-onderzoek weten we namelijk dat voeding een rol speelt als oorzaak van de gedragsproblemen, maar het is nog onbekend welke voedingsmiddelen een rol spelen. Het is belangrijk om dat uit te zoeken, zodat het dieet van uw kind zo uitgebreid mogelijk kan worden. Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van het protocol dat gevolgd wordt tijdens het PVG-vervolgonderzoek. Meer informatie kunt u vinden bij PVG-vervolgonderzoek.

 1. Uitleg procedure vervolgonderzoek (eerste vervolgconsult).
 2. Bespreken welke voedingsmiddelen als eerste toegevoegd worden aan het RED-dieet.
 3. Duidelijke afspraken maken omtrent de introducties, steeds voor een periode van 4 weken.
 4. Ouders houden een uitgebreid PVG-dagboek bij, met een kleurenschema voor introducties en dieetfouten.
 5. Het dagboek wordt voorafgaand aan elk vervolgconsult opgestuurd.
 6. Deze gegevens worden bestudeerd en geregistreerd.
 7. Tijdens het vervolgconsult wordt de afgelopen periode besproken.
 8. Nieuwe introducties voor de komende 4 weken worden gekozen, liefst in overleg met het kind.
 9. De nieuwe afspraken worden op papier gezet en meegegeven/opgestuurd.
 10. Eindverslag met daarin de resultaten van de aanvullende diagnostiek: welke voedingsmiddelen spelen een rol bij de gedragsproblemen (laatste vervolgconsult).

 

Kosten PVG-vervolgonderzoek

De kosten bedragen € 250,- per vervolgconsult. De consulten vinden om de 4 weken plaats. Wanneer uw verzekering de kosten niet (gedeeltelijk) vergoedt, dan geldt een coulanceregeling en hanteren wij een gereduceerd tarief: uw eigen bijdrage bedraagt dan € 145,- per vervolgconsult.

Print Friendly, PDF & Email

Werkwijze en kosten

Het PVG-onderzoek is regulier diagnostisch onderzoek, waarin onderzocht wordt of voeding van invloed is op ADHD of op andere gedragsproblemen. Tijdens het PVG-vervolgonderzoek wordt onderzocht welke voedingsmiddelen een rol spelen. Zowel het PVG-onderzoek als het PVG-vervolgonderzoek worden uitgevoerd aan de hand van een strikt protocol. Dit protocol wordt uitsluitend toegepast door wetenschappers, psychologen of artsen die een aanvullende opleiding gevolgd hebben tot PVG-specialist. Hierdoor wordt de kwaliteit van het onderzoek gewaarborgd.

Bij de start van het PVG-onderzoek wordt uitgebreide informatie verzameld over het gedrag van uw kind. Dit gebeurt door middel van gesprekken met de ouders. Aan de hand van deze informatie kunnen we een individueel begeleidingsplan opstellen, zodat elk gezin zo optimaal mogelijk begeleid kan worden, zowel tijdens het PVG-onderzoek als tijdens het PVG-vervolgonderzoek. Ook wordt mede aan de hand van deze informatie het RED-dieet voor elk kind apart aangepast. Tijdens het PVG-onderzoek wordt namelijk gedurende maximaal 5 weken een streng eliminatiedieet gevolgd, het RED-dieet. Het RED-dieet is een individueel dieet en wordt voor elk kind apart samengesteld, afhankelijk van de klachten en de leeftijd van het kind. Hierdoor wordt de kans van slagen van het onderzoek zo groot mogelijk.

PVG-onderzoek

Tijdens het PVG-onderzoek wordt dus nagegaan of voeding een rol speelt als oorzaak van gedragsstoornissen bij kinderen. Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van het PVG-protocol tijdens het PVG-onderzoek. Meer informatie kunt u vinden bij PVG-onderzoek en RED-dieet.

 1. Telefonisch aanmeldingsgesprek.
 2. Opsturen levensbeschrijving en kopieën van eerder onderzoek.
 3. Bestuderen en registreren gegevens, voorbereiden eerste consult.
 4. Eerste consult. Veel vragenlijsten en informatie.
 5. Huiswerkperiode: bijhouden PVG-dagboek, observeren kind, invullen vragenformulieren. alles wordt daarna opgestuurd.
 6. Bestuderen en registreren gegevens, voorbereiden tweede consult.
 7. Tweede consult: het RED-dieet wordt uitgelegd.
 8. Eerste gesprek met leerkracht, indien van toepassing.
 9. Start wenweek. Bijhouden PVG-dagboek van de wenweek.
 10. Start RED-dieet. Bijhouden PVG-dagboek.
 11. Eerste belafspraak.
 12. Telefonisch consult, evaluatie eerste dieetperiode (ongeveer 2 weken). Eventueel aanpassing RED-dieet.
 13. Tweede deel RED-dieet (ongeveer 3 weken). Bijhouden PVG-dagboek.
 14. Zo nodig extra telefonische consulten en aanpassing RED-dieet.
 15. Opsturen PVG-dagboek.
 16. Tweede gesprek met leerkracht, indien van toepassing.
 17. Bestuderen en registreren gegevens, voorbereiden eindconsult.
 18. Eventueel verlenging van het onderzoek.
 19. Evaluatie van de resultaten. Vaststellen of er wel of niet een verband is tussen voeding en gedrag.
 20. Eindverslag met daarin de resultaten van de diagnostiek: er is wel of geen verband tussen gedrag en voeding.

Het PVG-onderzoek duurt in totaal ongeveer 2 maanden. Tijdens deze twee maanden wordt gedurende een vijftal weken het RED-dieet gevolgd. Het is belangrijk om te weten dat het RED-dieet geen standaard dieet is. Het wordt voor elk kind apart aangepast en kan dus voor elk kind anders zijn. In feite gaat het hier dus om ‘personalized medicine’.

Het RED-dieet duurt in principe nooit langer dan 5 weken. Aan het eind van het PVG-onderzoek, dus na het RED-dieet, wordt ofwel gestart met het PVG-vervolgonderzoek (deze procedure wordt gevolgd door kinderen die grote gedragsverbeteringen laten zien aan het eind van het PVG-onderzoek), ofwel uw kind mag weer alles eten (dit is van toepassing op kinderen die geen of weinig gedragsverbeteringen vertonen na het PVG-onderzoek). Het is dus nooit de bedoeling dat kinderen gedurende lange tijd het RED-dieet blijven volgen.

Kosten PVG-onderzoek

Het PVG-onderzoek is een arbeidsintensief traject. De totale kosten van het PVG-onderzoek zijn € 1300,-. Dit bedrag is inclusief het intakegesprek, de uitvoering van het PVG-onderzoek, de tussentijdse begeleiding, de interpretatie van de gegevens, het adviesgesprek en het eindverslag. De kosten zijn vergelijkbaar met de kosten van uitgebreid diagnostisch psychologisch onderzoek. Wanneer uw verzekering de kosten niet (gedeeltelijk) vergoedt, passen wij een coulance-regeling toe en hanteren wij een gereduceerd tarief. Uw eigen bijdrage bedraagt dan € 850,- in plaats van € 1300,-.

PVG-vervolgonderzoek

Het PVG-vervolgonderzoek is aanvullend diagnostisch onderzoek om vast te stellen welke voedingsmiddelen een rol spelen bij de gedragsstoornissen. Dit onderzoek wordt gestart bij kinderen die met grote gedragsverbeteringen reageren op het PVG-onderzoek. Aan het eind van het PVG-onderzoek weten we namelijk dat voeding een rol speelt als oorzaak van de gedragsproblemen, maar het is nog onbekend welke voedingsmiddelen een rol spelen. Het is belangrijk om dat uit te zoeken, zodat het dieet van uw kind zo uitgebreid mogelijk kan worden. Hieronder treft u een schematisch overzicht aan van het protocol dat gevolgd wordt tijdens het PVG-vervolgonderzoek. Meer informatie kunt u vinden bij PVG-vervolgonderzoek.

 1. Uitleg procedure vervolgonderzoek (eerste vervolgconsult).
 2. Bespreken welke voedingsmiddelen als eerste toegevoegd worden aan het RED-dieet.
 3. Duidelijke afspraken maken omtrent de introducties, steeds voor een periode van 4 weken.
 4. Ouders houden een uitgebreid PVG-dagboek bij, met een kleurenschema voor introducties en dieetfouten.
 5. Het dagboek wordt voorafgaand aan elk vervolgconsult opgestuurd.
 6. Deze gegevens worden bestudeerd en geregistreerd.
 7. Tijdens het vervolgconsult wordt de afgelopen periode besproken.
 8. Nieuwe introducties voor de komende 4 weken worden gekozen, liefst in overleg met het kind.
 9. De nieuwe afspraken worden op papier gezet en meegegeven/opgestuurd.
 10. Eindverslag met daarin de resultaten van de aanvullende diagnostiek: welke voedingsmiddelen spelen een rol bij de gedragsproblemen (laatste vervolgconsult).

Kosten PVG-vervolgonderzoek

De kosten bedragen € 200,- per vervolgconsult. De consulten vinden om de 4 weken plaats. Wanneer uw verzekering de kosten niet (gedeeltelijk) vergoedt, dan geldt een coulanceregeling en hanteren wij een gereduceerd tarief: uw eigen bijdrage bedraagt dan € 125,- per vervolgconsult.

Print Friendly, PDF & Email