Verhalen uit de praktijk

Over het algemeen zijn de problemen zeer groot bij gezinnen die deelnemen aan het onderzoek. Kinderen die met het onderzoek starten zijn niet alleen vaak heel druk of hebben moeite met concentreren, maar ze zijn vaak ook opstandig, driftig, houden zich niet aan de regels, ze luisteren niet of spreken anderen steeds tegen. Soms zijn ze agressief, pesten, of doen ze anderen pijn. Kortom: de problematiek is zeker niet gering. Over het algemeen zijn de ouders van deze kinderen ware opvoedkunstenaars, die zeer consequent zijn en duidelijke regels hebben. Onze bewondering gaat dan ook altijd uit naar deze ouders, want het is geen geringe opdracht waar ze voor staan. En ze doen het toch maar.

Wat is de medische achtergrond van de meeste deelnemers aan het onderzoek? Bij sommige kinderen is de diagnose nog niet of nog maar net gesteld, maar de meeste kinderen hebben, ondanks hun jonge leeftijd, al een lange weg afgelegd in het medisch circuit en hebben al diverse medicijnen geprobeerd. Sommige kinderen reageren daar gedragsmatig goed op, maar hebben last van de bijwerkingen zoals slaapstoornissen, waarvoor ze dan weer andere medicijnen krijgen. Andere kinderen hebben geen last van bijwerkingen en reageren prima op de medicatie. Voor het PVG-onderzoek maakt het niet uit of kinderen wel of geen medicijnen krijgen en of de diagnose wel of niet gesteld is. Bij alle kinderen met gedragsproblemen kan de relatie tussen voeding en gedrag onderzocht worden. Tijdens het onderzoek wordt gewerkt met een research-diagnose.

Het grote probleem van het meest voorgeschreven medicijn, ritalin, is dat het slechts 4 uur werkt en de gedragsproblemen weer terugkeren zo gauw het tabletje is uitgewerkt. Dit jojo-effect is voor ouders vaak heel zwaar, en het is nu eenmaal niet mogelijk om het kind 24 uur per dag medicijnen te geven. Medicijnen onderdrukken dus slechts tijdelijk de gedragsproblemen. Daarom willen ouders graag verder zoeken naar de oorzaak van de gedragsproblemen van hun kind. Dat kan met behulp van het PVG-onderzoek.

De meeste ouders zien er in eerste instantie tegenop om met het dieetonderzoek te starten. Ook voor de kinderen valt het niet mee: vijf weken lang geen snoep, geen frisdrank en anders eten dan gewend, dat is me nogal wat. Toch houden bijna alle gezinnen het onderzoek vol en zijn zowel ouders als kind blij dat ze deze stap gezet hebben. Een aantal van hen vertelt hierover in de ervaringsverhalen die op deze site staan.

Print Friendly, PDF & Email
Prijktijkverhalen