Gesprekken zonder kinderen

PVG-onderzoek

Kinderen komen niet mee naar de gesprekken die gevoerd worden tijdens het PVG-onderzoek. Daar zijn meerdere redenen voor:

Allereerst wordt tijdens de gesprekken niet de leukste kant van het kind benadrukt. U kunt zich misschien voorstellen dat dit voor het kind geen prettige ervaring is.


Ten tweede is het van belang dat ouders zo veel mogelijk en zo eerlijk mogelijk informatie geven over hun kind. Als het kind erbij zit, zijn ouders vaak geneigd om de problemen wat af te zwakken. Dat is heel begrijpelijk, maar niet goed voor het onderzoek.


Ten derde zijn kinderen soms behoorlijk rustig in een andere omgeving. De onderzoeker zou hierdoor vooringenomen kunnen raken. Als het kind er als een toonbeeld van rust bij zit, is het soms moeilijk om ouders te geloven wanneer ze vertellen dat hun kind druk en onrustig is.


Ten vierde: als het kind er niet rustig bij zit, is het onmogelijk om een goed gesprek te voeren, omdat er steeds op het kind gelet moet worden.


Ten vijfde: de diagnose ADHD wordt gesteld aan de hand van de informatie die de ouders verstrekken, en niet aan de hand van onderzoek aan het kind zelf.


Binnen de kinderpsychiatrie weet men dat kinderen zich in andere situaties anders kunnen gedragen dan normaal, waardoor de observaties van een kind door onderzoekers niet altijd betrouwbaar zijn. Daarom zijn vooral de observaties door de ouders, die per slot van rekening het grootste deel van de week geconfronteerd worden met het gedrag van hun kind, van groot belang. Zij zijn de experts. Ouders zijn uitstekend in staat om het gedrag van het kind te observeren. Het PVG-onderzoek wordt daarom gebaseerd op de observaties die door de ouders gedaan worden. 

 

PVG-vervolgonderzoek:

Wanneer een gezin start met het PVG-vervolgonderzoek, dan is het kind altijd van harte welkom om mee te komen naar de gesprekken. Samen met het kind bepalen we dan welke voedingsmiddelen geïntroduceerd zullen worden. Tijdens het vervolgonderzoek proberen we dus zoveel mogelijk aan de wensen van het kind tegemoet te komen

Print Friendly, PDF & Email