Diagnose

Bij alle kinderen met druk en/of opstandig gedrag kan de invloed van voeding op gedrag onderzocht worden. Het is niet noodzakelijk dat er al een diagnose gesteld is voordat uw kind start met het PVG-onderzoek. Ook zonder diagnose kan de invloed van voeding onderzocht worden, omdat er tijdens het PVG-onderzoek gewerkt wordt met een researchdiagnose. Wanneer het PVG-onderzoek wordt uitgevoerd voordat er een diagnose gesteld is, dan kan daarmee wellicht het stellen van een diagnose voorkómen worden. Immers, bij 60% van de kinderen is er na het volgen van het RED-dieet geen sprake meer van ADHD. In feite betekent dit dat bij deze kinderen de diagnose ADHD niet meer van toepassing is, tenminste, zolang het kind zich aan zijn/haar dieet houdt. Dit kan in het voordeel zijn van het kind, want zo’n diagnose is toch vaak een stempeltje dat je de rest van je leven met je meedraagt.

ADHD

De meeste kinderen die starten met het PVG-onderzoek voldoen aan de criteria voor ADHD. Bij sommige kinderen is deze diagnose ook al gesteld. Deze kinderen gebruiken soms medicatie zoals ritalin. Dat is geen belemmering voor het PVG-onderzoek, dus ook kinderen die medicatie krijgen kunnen starten met het onderzoek. De medicatie wordt nooit abrupt stopgezet, dit gaat altijd in overleg. Zo kan een eventuele terugval in het gedrag zoveel mogelijk voorkomen worden.

ADD

Sommige kinderen hebben alléén concentratieproblemen. Vroeger werd dit ‘ADD’ genoemd. De correcte naam is echter ‘ADHD, van het overwegend onoplettendheid type’. Wilt u een zoon aanmelden waarbij de diagnose ‘ADHD van het onoplettende type’ is gesteld, dan is het goed om eerst even telefonisch contact met ons op te nemen. Wellicht zou er dan voorafgaand aan het PVG-onderzoek ander diagnostisch onderzoek moeten plaatsvinden, zoals onderzoek naar leerstoornissen of leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, NLD, zwakbegaafdheid, hoogbegaafdheid, of een disharmonisch intelligentieprofiel). Wanneer al deze onderzoeken niets opleveren, of wanneer de ingestelde therapie onvoldoende effect heeft, dan kan uw kind natuurlijk altijd starten met het PVG-onderzoek. Bij meisjes lijkt een ander mechanisme betrokken te zijn bij ADHD, hoewel hier nog weinig over bekend is. Meisjes met ‘ADHD van het onoplettende type’ kunnen daarom altijd starten met het PVG-onderzoek.

ODD

Kinderen bij wie de diagnose ODD (oppositioneel opstandig gedrag) gesteld is, of die kenmerken vertonen van ODD (opstandig, tegendraads, boos en/of  driftig gedrag), kunnen altijd starten met het PVG-onderzoek. Uit de INCA-studie is gebleken dat het RED-dieet een zeer gunstig effect had op het gedrag van 60% van de kinderen met ODD. Zowel op school als thuis vertoonden deze kinderen na het RED-dieet doorsnee gedrag. Dit is een belangrijk gegeven, want kinderen met ODD lopen veel kans om te ontsporen. Zij maken vaker dan gemiddeld hun school niet af en lopen meer kans om in de jeugdcriminaliteit terecht te komen

ASS

Bij sommige kinderen is de diagnose autisme spectrum stoornis (ASS, voorheen PDD-NOS) gesteld of ze vertonen kenmerken van ASS. Ook deze kinderen kunnen starten met het PVG-onderzoek, tenminste, als ze naast de ASS-problemen ook last hebben van druk of impulsief gedrag. Drukte en impulsiviteit kunnen zich op verschillende manieren uiten. Een druk of impulsief kind kan bijvoorbeeld niet stilzitten, is rusteloos, onrustig, gaat steeds van zijn stoel af, is steeds aan het hollen in plaats van lopen, is gedreven door een motor, valt anderen in de rede, of praat voor zijn beurt.

Print Friendly, PDF & Email

Diagnose

Bij alle kinderen met druk en/of opstandig gedrag kan de invloed van voeding op gedrag onderzocht worden. Het is niet noodzakelijk dat er al een diagnose gesteld is voordat uw kind start met het PVG-onderzoek. Ook zonder diagnose kan de invloed van voeding onderzocht worden, omdat er tijdens het PVG-onderzoek gewerkt wordt met een researchdiagnose. Wanneer het PVG-onderzoek wordt uitgevoerd voordat er een diagnose gesteld is, dan kan daarmee wellicht het stellen van een diagnose voorkómen worden. Immers, bij 60% van de kinderen is er na het volgen van het RED-dieet geen sprake meer van ADHD. In feite betekent dit dat bij deze kinderen de diagnose ADHD niet meer van toepassing is, tenminste, zolang het kind zich aan zijn/haar dieet houdt. Dit kan in het voordeel zijn van het kind, want zo’n diagnose is toch vaak een stempeltje dat je de rest van je leven met je meedraagt.

ADHD

De meeste kinderen die starten met het PVG-onderzoek voldoen aan de criteria voor ADHD. Bij sommige kinderen is deze diagnose ook al gesteld. Deze kinderen gebruiken soms medicatie zoals ritalin. Dat is geen belemmering voor het PVG-onderzoek, dus ook kinderen die medicatie krijgen kunnen starten met het onderzoek. De medicatie wordt nooit abrupt stopgezet, dit gaat altijd in overleg. Zo kan een eventuele terugval in het gedrag zoveel mogelijk voorkomen worden.

ADD

Sommige kinderen hebben alléén concentratieproblemen. Vroeger werd dit ‘ADD’ genoemd. De correcte naam is echter ‘ADHD, van het overwegend onoplettendheid type’. Wilt u een zoon aanmelden waarbij de diagnose ‘ADHD van het onoplettende type’ is gesteld, dan is het goed om eerst even telefonisch contact met ons op te nemen. Wellicht zou er dan voorafgaand aan het PVG-onderzoek ander diagnostisch onderzoek moeten plaatsvinden, zoals onderzoek naar leerstoornissen of leerproblemen (bijvoorbeeld dyslexie, dyscalculie, NLD, zwakbegaafdheid, hoogbegaafdheid, of een disharmonisch intelligentieprofiel). Wanneer al deze onderzoeken niets opleveren, of wanneer de ingestelde therapie onvoldoende effect heeft, dan kan uw kind natuurlijk altijd starten met het PVG-onderzoek. Bij meisjes lijkt een ander mechanisme betrokken te zijn bij ADHD, hoewel hier nog weinig over bekend is. Meisjes met ‘ADHD van het onoplettende type’ kunnen daarom altijd starten met het PVG-onderzoek.

ODD

Kinderen bij wie de diagnose ODD (oppositioneel opstandig gedrag) gesteld is, of die kenmerken vertonen van ODD (opstandig, tegendraads, boos en/of  driftig gedrag), kunnen altijd starten met het PVG-onderzoek. Uit de INCA-studie is gebleken dat het RED-dieet een zeer gunstig effect had op het gedrag van 60% van de kinderen met ODD. Zowel op school als thuis vertoonden deze kinderen na het RED-dieet doorsnee gedrag. Dit is een belangrijk gegeven, want kinderen met ODD lopen veel kans om te ontsporen. Zij maken vaker dan gemiddeld hun school niet af en lopen meer kans om in de jeugdcriminaliteit terecht te komen

ASS

Bij sommige kinderen is de diagnose autisme spectrum stoornis (ASS, voorheen PDD-NOS) gesteld of ze vertonen kenmerken van ASS. Ook deze kinderen kunnen starten met het PVG-onderzoek, tenminste, als ze naast de ASS-problemen ook last hebben van druk of impulsief gedrag. Drukte en impulsiviteit kunnen zich op verschillende manieren uiten. Een druk of impulsief kind kan bijvoorbeeld niet stilzitten, is rusteloos, onrustig, gaat steeds van zijn stoel af, is steeds aan het hollen in plaats van lopen, is gedreven door een motor, valt anderen in de rede, of praat voor zijn beurt.

Print Friendly, PDF & Email