ADHD

ADHD is een kinderpsychiatrische stoornis die voorkomt bij ongeveer 5% van de schoolgaande kinderen. De afkorting staat voor ‘Attention Deficit Hyperactivity Disorder’, maar ADHD wordt ook wel ‘Alle Dagen Heel Druk’ genoemd. Deze vertaling is niet helemaal juist, want ook bij kinderen die alleen last hebben van concentratieproblemen kan de diagnose ADHD gesteld worden. Vaak worden bij kinderen met ADHD ook andere diagnoses gesteld, zoals ODD of ASS (PDDNOS). 

De meeste kinderen met ADHD zijn zowel druk als impulsief. Ook kunnen ze zich vaak moeilijk concentreren. Bij de meeste kinderen beginnen de symptomen al heel jong, soms al als peuter, en de stoornis gaat vaak door tijdens de puberteit en volwassenheid. Volgens de criteria die genoemd staan in de DSM-5, het psychiatriehandboek dat in Nederland gebruikt wordt, zijn er achttien karakteristieke ADHD-symptomen.

 

ADHD volgens de DSM-5

Negen van de 18 symptomen die genoemd staan in de DSM-5 gaan over concentratieproblemen. Deze kinderen hebben er onder andere moeite mee om de aandacht bij hun taak of spel te houden, lijken vaak niet te luisteren als ze direct aangesproken worden, of hebben moeite met het organiseren van taken en activiteiten. Ook kunnen ze vergeetachtig zijn en vaak dingen kwijtraken. De andere negen symptomen gaan over hyperactief en impulsief gedrag. Deze kinderen zitten vaak te wiebelen, hebben moeite met rustig spelen, gaan vaak van tafel of praten veel te veel. Ook kunnen deze kinderen impulsief zijn en moeite hebben om op hun beurt te wachten. Natuurlijk is het niet zo dat ieder kind dat wel eens één van deze symptomen vertoont, meteen ADHD heeft. Pas wanneer kinderen meerdere van deze symptomen hebben, en dan ook nog eens veel vaker dan normaal, dan zou de diagnose ADHD gesteld kunnen worden. Er zijn echter nog een paar voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat het zover is:

  1. het kind moet dit gedrag niet alleen vandaag, gisteren of de afgelopen week laten zien, maar gedurende minstens een halfjaar
  2. het kind moet de gedragsproblemen niet alleen thuis laten zien, maar ook in minstens één andere situatie, zoals bijvoorbeeld op school of de sportclub
  3. de gedragsproblemen moeten vóór het twaalfde levensjaar begonnen zijn
  4. de gedragsproblemen moeten dusdanig ernstig zijn dat het kind erdoor belemmerd wordt in zijn of haar ontwikkeling. Deze laatste voorwaarde is heel belangrijk en betekent in feite dat elk kind bij wie de diagnose ADHD gesteld wordt, zich niet optimaal kan ontwikkelen en ernstige gehinderd wordt door de gedragsproblemen.

Dit laatste blijkt heel duidelijk uit de praktijk. Veel kinderen met ADHD hebben problemen: thuis, op school, met vriendjes. Als ze wat ouder worden dan blijkt vaak dat ze hun school niet afmaken, hun baan verliezen of met de politie in aanraking komen. Kinderen met ADHD hebben het dus niet alleen moeilijk op de basisschool, maar ook daarna. ADHD is in feite een langdurig probleem. Om deze reden is het zeer belangrijk dat de oorzaak van deze stoornis aangepakt wordt, zodat de aandoening en de problemen die erdoor veroorzaakt worden, al zo jong mogelijk voorkómen kunnen worden.

Meer informatie over ADHD kunt u vinden op www.balansdigitaal.nl van Balans, de landelijke vereniging voor ontwikkelings-, gedrag- en leerproblemen.

Meer informatie over voeding en gedrag kunt u vinden op www.stichtingvoedselallergie.nl

Print Friendly, PDF & Email