Pim, 8 jaar

Toen Pim zes jaar was en naar groep drie ging, werd de diagnose ADHD gesteld. Zowel thuis als op school was Pim erg druk en had hij moeite om zich te concentreren. Hij was opvliegend en maakte snel ruzie met andere kinderen. Ook had hij last van eczeem en had hij vaak een rode rand rond de mond. Hij kreeg ritalin en reageerde hier goed op: zijn gedrag op school verbeterde, zijn cijfers gingen omhoog en hij kreeg vriendjes. Zijn eczeem werd echter steeds erger en bovendien kreeg hij problemen met inslapen.

Na verwijzing door de leerkracht startte Pim met het PVG-onderzoek. Er werd gestopt met de medicatie. Om ook de invloed van de voeding op het eczeem te onderzoeken, werd het RED-dieet iets langer volgehouden dan normaal. Na drie weken was Pim rustiger; de leerkracht informeerde of hij weer ritalin kreeg, zo goed ging het met Pim. Langzaam maar zeker verdwenen ook de huidproblemen.

Bij Pim was voeding dus de oorzaak van het eczeem en van ADHD.
Print Friendly, PDF & Email