RED-Dieet

Het Restricted Elimination Diet (het RED-dieet) is een 5-weken durend fewfoods-dieet dat is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek uit binnen- en buitenland. Het is een individueel samengesteld dieet waarbij deskundige begeleiding noodzakelijk is. Het kan dus niet zomaar even gevolgd worden. Het RED-dieet wordt uitsluitend toegepast tijdens het PVG-onderzoek, een diagnostisch onderzoek naar de invloed van voeding op ADHD. Het is een vast onderdeel van het PVG-protocol. De samenstelling van het RED-dieet kan bij elk kind anders zijn, het is dus geen standaarddieet, maar wordt voor elk kind apart aangepast. Er worden heel veel voedingsmiddelen weggelaten tijdens het RED-dieet, omdat anders de invloed van voeding op ADHD niet is vast te stellen. Elk kind kan namelijk op andere voeding reageren. Het RED-dieet bestaat daarom vooral uit ‘veilige’ voedingsmiddelen. Gelukkig is er toch variatie mogelijk, omdat meerdere voedingsmiddelen volgens een ingenieus wisselschema gegeten mogen worden. Het RED-dieet bestaat dus nooit uitsluitend uit rijst, wit vlees, sla, peer en water.

 

Goed haalbaar

Het RED-dieet is zeer effectief: uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 60% van de kinderen met ADHD met grote gedragsverbeteringen reageert op het RED-dieet (zie de INCA-studie). Hoewel het RED-dieet een streng dieet is, houdt zeker 95% van de gezinnen het PVG-onderzoek en het RED-dieet tot het eind toe vol. Slechts 5% van de gezinnen is niet in staat om zich aan de dieetvoorschriften te houden. Bovendien wordt het RED-dieet in principe nooit langer dan 5 weken gevolgd, een periode die goed te overzien is. Daarna moeten de effecten van het dieet duidelijk zijn en mag het kind ofwel weer alles eten (als het dieet geen effect heeft), ofwel het gaat verder met het PVG-vervolgonderzoek (als er grote gedragsverbeteringen zijn). Het RED-dieet is dus altijd een kortdurend dieet.

 

Individueel dieet

Het RED-dieet is een individueel dieet. Het wordt per kind apart aangepast, afhankelijk van eventuele overgevoeligheden en van de achtergrond en mogelijkheden van het gezin. Er is dus geen sprake van een standaarddieet. De precieze samenstelling wordt pas tijdens het onderzoek duidelijk. Het is dus niet mogelijk om van tevoren informatie te geven over hoe het RED-dieet er precies uit zal zien voor een bepaald kind. Het dieet wordt in eerste instantie samengesteld aan de hand van alle gegevens die verzameld zijn aan het begin van het PVG-onderzoek. Daarna volgt elk kind gedurende ongeveer vijf weken zijn of haar eigen RED-dieet. Het RED-dieet wordt altijd voorafgegaan door een wenweek, zodat het lichaam langzaam maar zeker kan wennen aan een ander voedingspatroon. In de loop van het RED-dieet zijn er meerdere telefonische begeleidingsgesprekken met de ouders om het verloop van het onderzoek, de reactie van het kind op de dieetverandering en de samenstelling van het RED-dieet te bespreken. Vaak wordt het RED-dieet tijdens deze telefonische consulten aangepast. Dankzij dit maatwerk kan voor elk kind optimaal onderzocht worden wat de invloed is van voeding op het gedrag van het kind. Het RED-dieet en het PVG-protocol zijn dus goede voorbeelden van ‘personalized medicine’.

 

Andere omgevingsfactoren

Er wordt tijdens het RED-dieet niet alleen op voeding gelet; ook andere omgevingsfactoren worden in het onderzoek meegenomen. We krijgen namelijk niet alleen via de voeding allerlei stoffen binnen die van invloed zouden kunnen zijn op het gedrag, ook via de huid en de luchtwegen kunnen allerlei stoffen opgenomen worden. Tijdens het PVG-onderzoek worden ook deze omgevingsinvloeden geïnventariseerd en zo mogelijk aangepast, zodat de invloed van voeding zo goed mogelijk onderzocht kan worden.

 

Medicatie

Sommige kinderen gebruiken medicatie. Pas tijdens het RED-dieet wordt de medicatie (eventueel tijdelijk) stop gezet. Dit gebeurt altijd in overleg, zodat een eventuele terugval in het gedrag zoveel mogelijk voorkomen kan worden. Met sommige medicatie mag niet zomaar gestopt worden. Dan is overleg nodig met de specialist die deze medicijnen heeft voorgeschreven.

 

Na het RED-dieet

Wanneer uw kind geen of te weinig gedragsverbeteringen vertoont na het RED-dieet, dan mag het daarna weer alles eten. Wanneer uw kind wel grote gedragsverbeteringen vertoont na het RED-dieet, dan mag het altijd starten met het PVG-vervolgonderzoek. Tijdens het vervolgonderzoek wordt het dieet langzaam maar zeker uitgebreid en wordt onderzocht op welke voedingsmiddelen uw kind reageert.

 

Motivatie

Kinderen die goed reageren op het RED-dieet zijn over het algemeen zeer gemotiveerd om het dieet vol te houden en om te starten met het PVG-vervolgonderzoek. Ze voelen zich anders, rustiger, fijner, en ze worden positiever benaderd door hun omgeving. Plotseling worden ze veel minder vaak tot de orde geroepen. Dat is natuurlijk heel prettig.

 

Dieet op eigen houtje

Het RED-dieet wordt uitsluitend toegepast tijdens het PVG-onderzoek, waarbij het PVG-protocol strikt gevolgd wordt. Elk gezin dat start met het PVG-onderzoek krijgt dus deskundige en intensieve begeleiding. Wij raden ouders af om op eigen houtje te gaan experimenteren met voeding, daarvoor is deze materie veel te complex. Gezien het feit dat kinderen op meerdere voedingsmiddelen tegelijk reageren en dat elk kind weer op een andere combinatie van voedingsmiddelen reageert, is het nagenoeg onmogelijk om op eigen houtje uit te zoeken waar een kind niet tegen kan. Het heeft dus geen enkele zin om zomaar een aantal voedingsmiddelen weg te laten uit het dieet van het kind. De kans dat precies de goede combinatie voedingsmiddelen wordt weggelaten uit het dieet, is namelijk zeer klein. Het is beter om het onderzoek in één keer goed te doen. Deskundige begeleiding is hierbij noodzakelijk. Het PVG-protocol en het RED-dieet worden daarom uitsluitend toegepast door wetenschappers, artsen en psychologen die hiervoor gecertificeerd zijn.

 

Print Friendly, PDF & Email