Onderzoek heeft aangetoond dat ADHD sterk kan verminderen bij kinderen die het RED-dieet volgen: 60% van de kinderen voldeed niet meer aan de criteria voor ADHD  na het volgen van dit dieet. Het RED-dieet is een kortdurend fewfoods-dieet waarbij alleen een beperkt aantal ‘veilige’ voedingsmiddelen worden gegeten. Maar hoe werkt het RED-dieet? Dat onderzoekt Wageningen University & Research nu in de BRAIN-studie, waarbij BRAIN staat voor: Biomarker Research in ADHD: the Impact of Nutrition.

De BRAIN-studie is wereldwijd de eerste studie waarin onderzocht wordt hoe het RED-dieet werkt. Met behulp van hersenscans (fMRI) wordt het effect van het dieet op de hersenfuncties onderzocht. Ook wordt vastgesteld wat het effect is op de micro-organismen in de darm (de microbiota) en op allerlei factoren die gemeten kunnen worden in bloed, wangslijm, urine en ontlasting. Het doel van de studie is om biomarkers te vinden die kunnen voorspellen of een kind met ADHD reageert op voeding. Wellicht leidt de BRAIN-studie tot een nieuwe therapie voor ADHD, gebaseerd op de individuele samenstelling en activiteit van de microbiota. Dan is het RED-dieet niet meer nodig!

Elk kind dat deel gaat nemen aan de BRAIN-studie volgt het RED-dieet, dus elk kind kan direct baat hebben bij deelname. Daarnaast kan de BRAIN-studie informatie opleveren die van belang is voor alle kinderen met ADHD. Het is dus heel belangrijk om goed onderzoek te doen naar voeding en ADHD!

Voor deze studie worden 100 rechtshandige jongens met ADHD gezocht, in de leeftijd van 8 t/m 10 jaar. Meer informatie vindt u op www.brain-studie.nl. U kunt uw kind daar ook aanmelden.

Achtergrond
In 2011 werd in The Lancet een Nederlands onderzoek gepubliceerd (de INCA-studie) waaruit bleek dat bij 60% van de kinderen met ADHD de gedragsproblemen verdwenen na het volgen van een eliminatiedieet (het RED-dieet). De kinderen werden normale, ‘doorsnee’ kinderen, thuis en op school. Ook in eerdere, buitenlandse studies was al aangetoond dat voeding grote invloed kan hebben op gedragsproblemen bij kinderen.

Werkingsmechanisme van voeding
We weten nu wel dat voeding een belangrijke rol speelt bij ADHD, maar we weten niet hoe voeding dat doet. Wat is het werkingsmechanisme, hoe is het mogelijk dat kinderen van bijvoorbeeld vis of aardappelen ADHD krijgen? Omdat onze voeding altijd eerst in de darm door bacteriën wordt omgezet tot stoffen die in het bloed terecht komen (en dus uiteindelijk ook in de hersenen), willen we onderzoeken wat er nu precies gebeurt in de hersenen en in de darm, en wat de rol is van de bacteriën in de darm (de microbiota). Vinden we bij kinderen die ADHD krijgen door voeding wellicht andere bacteriën in de darm? En zo ja, zouden we dan op een of andere manier de werking van die bacteriën kunnen veranderen of uitschakelen? Als dat mogelijk is, dan hebben kinderen die ADHD krijgen door bepaalde voeding straks wellicht geen dieet meer nodig, maar kunnen ze op een eenvoudigere manier geholpen worden.

Darmbacteriën: de microbiota
Onze voeding wordt, voordat de voedingsstoffen opgenomen kunnen worden, altijd “voorbewerkt” door de miljarden darmbacteriën die permanent in de darm leven. Eén van de meest fascinerende ontdekkingen van de afgelopen vijf jaar is dat de samenstelling van deze darmbacteriën, gezamenlijk “microbiota” genoemd, van belang is voor onze gezondheid. Er is namelijk een continu samenspel tussen microbiota en de voeding die we binnen krijgen. De darmbacteriën, zo weten we nu, bemoeien zich overal mee, niet alleen met simpele dingen, zoals het regelen van de afgifte van galzouten, maar ook met de afgifte van hormonen. Zelfs van hormonen die de hersenwerking kunnen beïnvloeden. We weten uit wetenschappelijk onderzoek dat de darmbacteriën, dus de microbiota, effect kunnen hebben op het gedrag van mensen en dieren. De samenstelling van de microbiota kan dus een gunstig of juist een nadelig effect op het gedrag van mensen hebben, en daarom is het belangrijk om dit te onderzoeken bij kinderen met ADHD.

De BRAIN-studie
We willen heel nauwkeurig een aantal factoren gaan meten:

  1. Verandert er iets in de hersenfuncties bij kinderen die goed reageren op het RED-dieet?
  2. Hoe is de samenstelling van de microbiota, voor en na het RED-dieet?
  3. Wat verandert in bloed en urine bij kinderen die wel en niet op het RED-dieet reageren? We onderzoeken meer dan 250 verschillende stofjes waarvan de afgifte geregeld wordt door darmbacteriën en waarvan we weten dat die een rol kunnen spelen bij ADHD.

Doel
We hopen hierdoor te kunnen ontdekken hoe voeding ADHD kan veroorzaken en hoe we dit kunnen voorkómen. Onderzoek naar het mechanisme is voor kinderen met ADHD heel belangrijk, zodat zij in de toekomst hopelijk op een eenvoudige manier behandeld kunnen worden. Zelfs, stel dat we een ‘ADHD-bacterie’ zouden vinden, is het mogelijk dat deze bacterie door een bepaald medicijn uitgeschakeld zou kunnen worden. Dan wordt het RED-dieet helemaal overbodig. Het zou toch geweldig zijn als we ook voor kinderen met ADHD een eenvoudige therapie zouden kunnen vinden.

Meer informatie over dit onderzoek vindt u op www.BRAIN-studie.nl

Print Friendly, PDF & Email