Helaas zal in Eindhoven geen onderzoek meer kunnen starten naar het effect van het RED-dieet bij volwassenen. Dit is een teleurstellend bericht voor alle volwassenen die zich hiervoor hadden opgegeven. Kinderen kunnen wel nog steeds aangemeld worden voor het PVG-onderzoek in Eindhoven.

Hopelijk start binnenkort ook een nieuw wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van het RED-dieet op ADHD bij kinderen in Wageningen. Deze studie zal een vervolg op de BRAIN-studie zijn, en zal zich zowel richten op het effect van het dieet op het gedrag, als op het achterliggend mechanisme. Ik hoop dat er daarna wellicht ook mogelijkheden zullen zijn voor een studie waar volwassenen aan deel kunnen nemen. Zo gauw de studie in Wageningen zal starten, wordt u hierover via deze site geïnformeerd.