Het Restricted Elimination Diet (het RED-dieet) bestaat NIET uitsluitend uit de voedingsmiddelen van het ‘few foods diet’ (rijst, lam, sla, peer en water). Dat is gelukkig niet nodig, want wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een uitgebreider dieet, dat minder belastend is voor de kinderen en het gezin, ook zeer effectief is. Tijdens het RED-dieet zijn meerdere voedingsmiddelen toegestaan volgens een ingenieus wisselschema. Het RED-dieet is aangepast aan het Nederlandse voedingspatroon: het bestaat dus uit een beperkt aantal normale voedingsmiddelen – met elke dag iets extra’s – terwijl het toch een zeer effectief dieet blijft.

Inmiddels hebben meer dan 1000 gezinnen het RED-dieet gevolgd. Slechts 5% van de gezinnen is niet in staat om zich aan de dieetvoorschriften te houden. Dit betekent dat 95% van de gezinnen het PVG-onderzoek en het RED-dieet tot het eind toe volhoudt. Uit deze percentages blijkt duidelijk dat het RED-dieet goed te doen is. Natuurlijk blijft het een streng dieet, maar het is gedurende de vijf weken dat het gevolgd wordt, goed vol te houden.

Het RED-dieet wordt individueel aangepast aan elk kind, afhankelijk van individuele gevoeligheden en de achtergronden en mogelijkheden van het gezin. Er is dus geen sprake van een standaarddieet. De precieze samenstelling wordt pas tijdens het onderzoek duidelijk, omdat het dieet dan individueel aan elk kind wordt aangepast. Het is dus niet mogelijk om van tevoren informatie te geven over het specifieke RED-dieet van elk kind.

Er wordt tijdens het RED-dieet niet alleen op voeding gelet; ook andere aspecten worden in het onderzoek meegenomen. We krijgen namelijk niet alleen via de voeding allerlei stoffen binnen die van invloed zouden kunnen zijn op het gedrag. Ook via de huid en de luchtwegen kunnen allerlei stoffen opgenomen worden. Het RED-dieet is dus zeer weloverwogen samengesteld.

Gezien het feit dat kinderen op meerdere voedingsmiddelen tegelijk reageren en aangezien elk kind weer op een andere combinatie van voedingsmiddelen reageert, is het onmogelijk om op eigen houtje uit te zoeken waar een kind niet tegen kan. Zomaar een aantal voedingsmiddelen weglaten uit het dieet van een kind heeft geen enkele zin. De kans dat precies de goede combinatie voedingsmiddelen wordt weggelaten uit het dieet, is namelijk zeer klein. Wij raden ouders dan ook af om willekeurige diëten te volgen. Het is beter om het in een keer goed te doen. Daarom is het belangrijk om onderzoek naar de relatie tussen voeding en gedrag altijd onder deskundige begeleiding uit te voeren. Het RED-dieet wordt dan ook uitsluitend toegepast door een RED-specialist werkzaam in een Pelsser RED Centrum. Voorafgaand, tijdens en na het RED-dieet wordt een strak onderzoeksprotocol gehanteerd – het PVG-protocol. Zonder dit protocol is het niet mogelijk om de relatie tussen voeding en gedrag goed te onderzoeken.  De effectiviteit van het PVG-protocol is wetenschappelijk getoetst en zeer effectief bevonden. Dit blijkt ook uit de praktijkcijfers.

Het RED-dieet wordt nooit langdurig gevolgd. Gemiddeld duurt het RED-dieet ongeveer vijf weken. Wanneer uw kind geen of te weinig gedragsverbeteringen vertoont na het RED-dieet, dan mag het daarna weer alles eten. Wanneer uw kind wel met gedragsverbeteringen reageert op het RED-dieet, dan kan het instromen in het PVG-vervolgonderzoek: langzaam maar zeker wordt het dieet dan uitgebreid en wordt vastgesteld op welke voedingsmiddelen uw kind reageert.