Nieuws

Arts of psycholoog en op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Arts of psycholoog en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Volg een opleiding tot PVG-specialist en participeer in wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van voeding op ADHD en comorbide kinderpsychiatrische stoornissen

Wij zoeken enthousiaste (jeugd)artsen of GZ-psychologen die een eigen Pelsser RED Centrum willen starten. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op deze site. U volgt eerst een opleiding tot PVG-specialist. Duur (naast zelfstudie is er één dag per week een opleidingsdag in Eindhoven gedurende maximaal 20 weken) en kosten van de opleiding zijn afhankelijk van uw bekendheid met dit specifieke onderwerp en zullen in een persoonlijk gesprek worden toegelicht en in overleg worden vastgesteld.

Na het succesvol afronden van de opleiding gaat u zelfstandig aan het werk in een eigen praktijk, waarin u door middel van uitgebreid diagnostisch onderzoek –  dat altijd wordt uitgevoerd volgens een standaard onderzoeksprotocol ­– vaststelt of de gedragsproblemen van een kind al of niet veroorzaakt worden door voeding. Zo ja, dan wordt verder onderzoek uitgevoerd om na te gaan op welke voeding het betreffende kind reageert, zodat het uiteindelijk weer zo normaal mogelijk kan eten. Zo nee, dan worden, gebaseerd op alle verzamelde informatie tijdens het onderzoek, op maat gemaakte adviezen gegeven over verdere onderzoeksmogelijkheden en andere therapieen.

Naast kennis over kinderpsychiatrie zijn interesse in voeding en goede communicatieve vaardigheden noodzakelijk om dit werk goed te kunnen uitvoeren. Out of the box denken en een positief-kritische geest worden zeer geapprecieerd. Daarnaast wordt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek op prijs gesteld. Onze voorkeur gaat namelijk allereerst uit naar iemand die, naast de werkzaamheden in uw eigen Pelsser RED Centrum, wil participeren in wetenschappelijk onderzoek naar het mechanisme van voeding bij kinderen met ADHD. Omdat dit onderzoek zal worden uitgevoerd aan de Wageningen University & Research, zult u bereid moeten zijn om gedurende een periode van 6 tot 10 maanden minimaal twee dagen per week in Wageningen praktijk te voeren.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met dr. Lidy Pelsser, wetenschappelijk onderzoeker en werkzaam in het Pelsser RED Centrum Eindhoven (040-2488393).

Print Friendly, PDF & Email

Groot effect fewfoods-dieet (RED-dieet) op ADHD, weinig effect visolie

ADHD symptomen bij kinderen worden sterk verminderd door het volgen van het fewfoods-dieet, een kortdurend dieet dat slechts bestaat uit een beperkt aantal ‘veilige’ voedingsmiddelen. De effecten van visolie en kleurstof op ADHD zijn daarentegen klein. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en het ADHD Research Centre te Eindhoven, gepubliceerd in PLOS ONE. Verder onderzoek naar het mechanisme achter het fewfoods-dieet (in Nederland het RED-dieet genoemd) kan deze therapie, die nu alleen geschikt is voor jonge kinderen met zeer gemotiveerde ouders, breed toepasbaar maken.

In de recente studie (PLOS ONE, 25 januari 2017) werden de effecten van drie dieetinterventies op ADHD onderzocht: visolie, kleurstoffen en het fewfoods-dieet. De conclusies zijn gebaseerd op meta-analyses van dubbelblinde studies: onderzoekers, ouders en kinderen wisten dus niet of ze de echte of de placebo-therapie kregen. Uit het onderzoek blijkt dat de effecten van twee therapieën die regelmatig worden toegepast bij ADHD, namelijk visolie en een kleurstofvrij dieet, te klein zijn om standaard aan te bevelen in de praktijk. De effecten van het fewfoods-dieet op ADHD zijn echter groot, hetgeen betekent dat de fewfoods-methode een waardevolle bijdrage kan leveren aan de behandeling van ADHD bij jonge kinderen of bij kinderen die niet goed reageren op medicatie.

Fewfoods-methode
De fewfoods-methode bestaat uit drie stappen: eerst wordt met een kortdurend fewfoods-dieet onderzocht of een kind met gedragsverbeteringen reageert op het dieet. Zo ja, dan wordt door middel van provocatie en eliminatie onderzocht op welke voedingsproducten het kind reageert. Deze stap duurt zeker 1 jaar. Ten slotte bestaat de therapie uit het vermijden van díé voedingsmiddelen die ADHD triggeren. Dat kunnen bij elk kind andere producten zijn.

Verder onderzoek naar het mechanisme
Ondanks de grote effecten van het fewfoods-dieet op ADHD adviseren de onderzoekers om het fewfoods-dieet niet op grote schaal toe te passen. De fewfoods-methode is namelijk niet eenvoudig, duurt lang en vraagt veel motivatie van ouders en kinderen. Verder onderzoek naar het mechanisme van het fewfoods-dieet is daarom dringend gewenst: wat is de rol van de darm en van darmbacteriën (de microbiota), wat gebeurt er in de hersenen, en zijn er wellicht biomarkers te vinden in bloed of urine?

Onderzoek naar het mechanisme van voeding bij kinderen met ADHD kan er toe leiden dat de fewfoods-methode veel eenvoudiger wordt en daardoor toegepast kan worden bij alle kinderen met ADHD. Kinderen waarbij ADHD getriggerd wordt door voeding zouden dan, in plaats van medicatie, een op maat gemaakt voedingspatroon kunnen aanhouden of medicijnen kunnen krijgen die zich richten op de microbiota in de darm. Mogelijk kan in de toekomst door middel van laboratoriumonderzoek vastgesteld worden of er sprake is van een eventuele overgevoeligheid voor bepaalde voeding, waardoor het volgen van een fewfoods-dieet overbodig wordt. Verder onderzoek naar het mechanisme kan een belangrijke en innovatieve bijdrage leveren aan onze kennis over ADHD.

Huidig wetenschappelijk onderzoek
Op dit moment wordt in Nederland geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het fewfoods-dieet (oftewel het RED-dieet) op ADHD. Kinderen kunnen helaas nog niet aangemeld worden voor het recent gestarte onderzoeksproject naar het mechanisme van voeding. Het kan nog een jaar duren voor het zover is. Wanneer het zover is, dan zal dit bekend gemaakt worden via de Wageningen Universiteit, deze website en de media. Echter, ook daarna zal het nog meerdere jaren duren voordat we meer weten over het mechanisme van voeding bij kinderen met ADHD. Tot het zover is wordt aan ouders afgeraden om willekeurige diëten te volgen waarvan het effect niet bewezen is, of om zelf te experimenteren met voeding. Het is een zeer ingewikkelde materie waarvoor veel achtergrondkennis nodig is. Alleen het effect van het fewfoods-dieet (RED-dieet) op ADHD is wetenschappelijk aangetoond. 

Wat kunnen ouders nu doen
Tot er meer bekend is over het mechanisme van voeding, kan het verband tussen voeding en ADHD in de praktijk onderzocht worden in de Pelsser RED Centra. Het RED-dieet is een op maat gemaakt fewfoods-dieet en is gebaseerd op de wetenschappelijke onderzoeken die beschreven zijn in de PLOS ONE-publicatie. Het wordt toegepast volgens een strict protocol. De uitvoering is altijd in handen van RED-specialisten die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd, waardoor de kwaliteit van het dieet en van het protocol gegarandeerd is.

Print Friendly, PDF & Email

Aanmeldingen verdwenen

Door een fout in het oude website-systeem zijn alle aanmeldingen die gedaan zijn tussen 27 september en 18 oktober 2016 helaas niet aangekomen. Ouders die hun kind hebben aangemeld, hebben wel een bericht ontvangen dat de aanmelding is binnengekomen, maar dat is dus niet het geval.

Wij willen u vriendelijk vragen om uw kind opnieuw aan te melden via de nieuwe website. Als u er dan even bij zet dat u uw kind al eerder had aangemeld, dan wordt uw aanmelding vanzelfsprekend met spoed behandeld. U kunt ook altijd even telefonisch contact opnemen om de aanmelding te bespreken.

Met veel excuses voor het ongemak. Deze nieuwe website heeft een back-up systeem, waardoor het kwijtraken van aanmeldingen niet meer mogelijk is.

Print Friendly, PDF & Email

Nieuws

Arts of psycholoog en op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Arts of psycholoog en op zoek naar een nieuwe uitdaging? Volg een opleiding tot PVG-specialist en participeer in wetenschappelijk onderzoek naar de invloed van voeding op ADHD en comorbide kinderpsychiatrische stoornissen

Wij zoeken enthousiaste (jeugd)artsen of GZ-psychologen die een eigen Pelsser RED Centrum willen starten. Meer informatie over de werkzaamheden vindt u op deze site. U volgt eerst een opleiding tot PVG-specialist. Duur (naast zelfstudie is er één dag per week een opleidingsdag in Eindhoven gedurende maximaal 20 weken) en kosten van de opleiding zijn afhankelijk van uw bekendheid met dit specifieke onderwerp en zullen in een persoonlijk gesprek worden toegelicht en in overleg worden vastgesteld.

Na het succesvol afronden van de opleiding gaat u zelfstandig aan het werk in een eigen praktijk, waarin u door middel van uitgebreid diagnostisch onderzoek –  dat altijd wordt uitgevoerd volgens een standaard onderzoeksprotocol ­– vaststelt of de gedragsproblemen van een kind al of niet veroorzaakt worden door voeding. Zo ja, dan wordt verder onderzoek uitgevoerd om na te gaan op welke voeding het betreffende kind reageert, zodat het uiteindelijk weer zo normaal mogelijk kan eten. Zo nee, dan worden, gebaseerd op alle verzamelde informatie tijdens het onderzoek, op maat gemaakte adviezen gegeven over verdere onderzoeksmogelijkheden en andere therapieen.

Naast kennis over kinderpsychiatrie zijn interesse in voeding en goede communicatieve vaardigheden noodzakelijk om dit werk goed te kunnen uitvoeren. Out of the box denken en een positief-kritische geest worden zeer geapprecieerd. Daarnaast wordt affiniteit met wetenschappelijk onderzoek op prijs gesteld. Onze voorkeur gaat namelijk allereerst uit naar iemand die, naast de werkzaamheden in uw eigen Pelsser RED Centrum, wil participeren in wetenschappelijk onderzoek naar het mechanisme van voeding bij kinderen met ADHD. Omdat dit onderzoek zal worden uitgevoerd aan de Wageningen University & Research, zult u bereid moeten zijn om gedurende een periode van 6 tot 10 maanden minimaal twee dagen per week in Wageningen praktijk te voeren.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact op met dr. Lidy Pelsser, wetenschappelijk onderzoeker en werkzaam in het Pelsser RED Centrum Eindhoven (040-2488393).

Print Friendly, PDF & Email

Groot effect fewfoods-dieet (RED-dieet) op ADHD, weinig effect visolie

ADHD symptomen bij kinderen worden sterk verminderd door het volgen van het fewfoods-dieet, een kortdurend dieet dat slechts bestaat uit een beperkt aantal ‘veilige’ voedingsmiddelen. De effecten van visolie en kleurstof op ADHD zijn daarentegen klein. Dit blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research en het ADHD Research Centre te Eindhoven, gepubliceerd in PLOS ONE. Verder onderzoek naar het mechanisme achter het fewfoods-dieet (in Nederland het RED-dieet genoemd) kan deze therapie, die nu alleen geschikt is voor jonge kinderen met zeer gemotiveerde ouders, breed toepasbaar maken.

In de recente studie (PLOS ONE, 25 januari 2017) werden de effecten van drie dieetinterventies op ADHD onderzocht: visolie, kleurstoffen en het fewfoods-dieet. De conclusies zijn gebaseerd op meta-analyses van dubbelblinde studies: onderzoekers, ouders en kinderen wisten dus niet of ze de echte of de placebo-therapie kregen. Uit het onderzoek blijkt dat de effecten van twee therapieën die regelmatig worden toegepast bij ADHD, namelijk visolie en een kleurstofvrij dieet, te klein zijn om standaard aan te bevelen in de praktijk. De effecten van het fewfoods-dieet op ADHD zijn echter groot, hetgeen betekent dat de fewfoods-methode een waardevolle bijdrage kan leveren aan de behandeling van ADHD bij jonge kinderen of bij kinderen die niet goed reageren op medicatie.

Fewfoods-methode
De fewfoods-methode bestaat uit drie stappen: eerst wordt met een kortdurend fewfoods-dieet onderzocht of een kind met gedragsverbeteringen reageert op het dieet. Zo ja, dan wordt door middel van provocatie en eliminatie onderzocht op welke voedingsproducten het kind reageert. Deze stap duurt zeker 1 jaar. Ten slotte bestaat de therapie uit het vermijden van díé voedingsmiddelen die ADHD triggeren. Dat kunnen bij elk kind andere producten zijn.

Verder onderzoek naar het mechanisme
Ondanks de grote effecten van het fewfoods-dieet op ADHD adviseren de onderzoekers om het fewfoods-dieet niet op grote schaal toe te passen. De fewfoods-methode is namelijk niet eenvoudig, duurt lang en vraagt veel motivatie van ouders en kinderen. Verder onderzoek naar het mechanisme van het fewfoods-dieet is daarom dringend gewenst: wat is de rol van de darm en van darmbacteriën (de microbiota), wat gebeurt er in de hersenen, en zijn er wellicht biomarkers te vinden in bloed of urine?

Onderzoek naar het mechanisme van voeding bij kinderen met ADHD kan er toe leiden dat de fewfoods-methode veel eenvoudiger wordt en daardoor toegepast kan worden bij alle kinderen met ADHD. Kinderen waarbij ADHD getriggerd wordt door voeding zouden dan, in plaats van medicatie, een op maat gemaakt voedingspatroon kunnen aanhouden of medicijnen kunnen krijgen die zich richten op de microbiota in de darm. Mogelijk kan in de toekomst door middel van laboratoriumonderzoek vastgesteld worden of er sprake is van een eventuele overgevoeligheid voor bepaalde voeding, waardoor het volgen van een fewfoods-dieet overbodig wordt. Verder onderzoek naar het mechanisme kan een belangrijke en innovatieve bijdrage leveren aan onze kennis over ADHD.

Huidig wetenschappelijk onderzoek
Op dit moment wordt in Nederland geen wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd naar de effecten van het fewfoods-dieet (oftewel het RED-dieet) op ADHD. Kinderen kunnen helaas nog niet aangemeld worden voor het recent gestarte onderzoeksproject naar het mechanisme van voeding. Het kan nog een jaar duren voor het zover is. Wanneer het zover is, dan zal dit bekend gemaakt worden via de Wageningen Universiteit, deze website en de media. Echter, ook daarna zal het nog meerdere jaren duren voordat we meer weten over het mechanisme van voeding bij kinderen met ADHD. Tot het zover is wordt aan ouders afgeraden om willekeurige diëten te volgen waarvan het effect niet bewezen is, of om zelf te experimenteren met voeding. Het is een zeer ingewikkelde materie waarvoor veel achtergrondkennis nodig is. Alleen het effect van het fewfoods-dieet (RED-dieet) op ADHD is wetenschappelijk aangetoond. 

Wat kunnen ouders nu doen
Tot er meer bekend is over het mechanisme van voeding, kan het verband tussen voeding en ADHD in de praktijk onderzocht worden in de Pelsser RED Centra. Het RED-dieet is een op maat gemaakt fewfoods-dieet en is gebaseerd op de wetenschappelijke onderzoeken die beschreven zijn in de PLOS ONE-publicatie. Het wordt toegepast volgens een strict protocol. De uitvoering is altijd in handen van RED-specialisten die hiervoor een speciale opleiding hebben gevolgd, waardoor de kwaliteit van het dieet en van het protocol gegarandeerd is.

Print Friendly, PDF & Email

Aanmeldingen verdwenen

Door een fout in het oude website-systeem zijn alle aanmeldingen die gedaan zijn tussen 27 september en 18 oktober 2016 helaas niet aangekomen. Ouders die hun kind hebben aangemeld, hebben wel een bericht ontvangen dat de aanmelding is binnengekomen, maar dat is dus niet het geval.

Wij willen u vriendelijk vragen om uw kind opnieuw aan te melden via de nieuwe website. Als u er dan even bij zet dat u uw kind al eerder had aangemeld, dan wordt uw aanmelding vanzelfsprekend met spoed behandeld. U kunt ook altijd even telefonisch contact opnemen om de aanmelding te bespreken.

Met veel excuses voor het ongemak. Deze nieuwe website heeft een back-up systeem, waardoor het kwijtraken van aanmeldingen niet meer mogelijk is.

Print Friendly, PDF & Email