Het RED-dieet: ervaringsverhalen van ouders en kinderen Het RED-dieet: hoe zit het in elkaar en wat doet het nu precies?

Algemeen

Waarom wij doen wat wij doen

ADHD wordt op dit moment vooral behandeld met medicatie. Deze medicijnen zijn bij 75% van de kinderen effectief, maar werken slechts tijdelijk. Zo gauw het medicijn is uitgewerkt, keren de klachten weer terug. Het is tot op heden niet gebruikelijk om bij kinderen met ADHD standaard onderzoek uit te voeren naar de oorzaak van ADHD; de standaardtherapie richt zich vooral op symptoombestrijding.

Bij andere aandoeningen, zoals astma, wordt gelukkig wel onderzoek gedaan naar de oorzaak van de klachten. Met behulp van bloedonderzoek stelt de allergoloog vast of een kind met astma misschien een overgevoeligheid heeft voor huisstofmijt, pollen of huisdieren. De therapie zal zich daarna zo veel mogelijk richten op het wegnemen van de oorzaak, niet op het onderdrukken van de symptomen.

Ook bij ADHD zou er onderzoek gedaan moeten worden naar de oorzaak voordat er gestart wordt met een therapie, want ook ADHD wordt natuurlijk ergens door veroorzaakt. Deze oorzaak kan per kind verschillen, net zoals astma ook verschillende oorzaken kan hebben. Een van de oorzaken van ADHD is inmiddels gevonden: uit onderzoek is gebleken dat voeding bij maar liefst 60% van de kinderen een belangrijke oorzaak kan zijn van ADHD. Meerdere wetenschappelijke teams hebben dit, onafhankelijk van elkaar en in binnen- en buitenland, aangetoond.

In Nederland wordt de relatie tussen voeding en ADHD in de praktijk onderzocht in de Pelsser RED Centra. De artsen en wetenschappers die hier werken hebben zich in dit onderwerp gespecialiseerd en onderzoeken met behulp van het Pelsser-Voeding en Gedrag-onderzoek (PVG-onderzoek) of ADHD bij kinderen veroorzaakt wordt door voeding. Het PVG-onderzoek is erkend als bewezen effectieve interventie bij kinderen met ADHD en is opgenomen in de databank van het Nederlands Jeugdinstituut.

Wij vinden het belangrijk dat elk kind met ADHD de beste evidence based-behandeling krijgt die mogelijk is, dus een op maat gemaakte behandeling die gebaseerd is op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Wij zetten ons daarom in voor het standaard toepassen van het PVG-onderzoek bij kinderen met ADHD, zodat de behandeling van ADHD zich niet meer uitsluitend hoeft te richten op het bestrijden van symptomen, maar zich kan focussen op de oorzaak. Wij zien elke dag weer bij onze patiënten dat onderzoek naar de oorzaak van ADHD een wereld van verschil kan maken en dat we kinderen met ADHD werkelijk iets te bieden hebben. Daarom willen wij artsen en ouders inspireren om hun patiënten en kinderen deze kans te geven.

Hoe wij doen wat wij doen

In de Pelsser RED Centra worden de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied van ADHD in de praktijk toegepast. U zou ons werk kunnen vergelijken met het werk van een allergoloog die onderzoek doet naar de oorzaak van astma. Wanneer uit het bloedonderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een overgevoeligheid voor bijvoorbeeld pollen, huisdieren of huisstofmijt, dan zijn medicijnen vaak nodig om ervoor te zorgen dat het kind goed kan functioneren. Als er echter wel een overgevoeligheid wordt gevonden in het bloed, bijvoorbeeld een overgevoeligheid voor poezen, dan kan de verhuizing van de poes, dus het wegnemen van de oorzaak, ervoor zorgen dat het kind geen medicijnen nodig heeft. In dat geval kan astma voorkómen worden.

Op een vergelijkbare manier voeren wij het PVG-onderzoek uit om na te gaan of een kind met ADHD gevoelig is voor voeding. Tijdens dit onderzoek volgt elk kind een Restricted Elimination Diet, het RED-dieet. Het PVG-onderzoek en het RED-dieet worden uitgevoerd volgens een strikt protocol, waardoor de kwaliteit van ons werk gegarandeerd is. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat er geen aanwijzingen zijn voor een overgevoeligheid voor voeding, dan zijn kinderen vaak gebaat bij medicatie. Wanneer echter blijkt dat ADHD wel door een overgevoeligheid voor voeding veroorzaakt wordt, dan kan het aanpassen van de voeding medicijngebruik overbodig maken, omdat ADHD door de dieetaanpassing voorkómen wordt.

Net zoals de adviezen van een allergoloog, zijn onze adviezen op maat gemaakt en gebaseerd op de resultaten van evidence based onderzoek. Sommige kinderen zullen het advies krijgen om te starten met medicijnen omdat er geen oorzaak voor ADHD gevonden kon worden. Andere kinderen zullen het advies krijgen om aanvullend onderzoek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld om te achterhalen of de klachten veroorzaakt worden door leerproblemen of leerstoornissen. De meeste kinderen zullen een dieetadvies op maat krijgen, omdat bij hen werd vastgesteld dat een overgevoeligheid voor voeding een oorzaak was van ADHD.

Wat zijn de resultaten van ons werk

De resultaten die bereikt worden in de Pelsser RED Centra zijn ongelooflijk goed en komen overeen met de resultaten van de wetenschappelijke onderzoeken. Meer dan 60% van de kinderen met ADHD die ons protocol volgen, heeft aan het eind van de dieetperiode geen ADHD meer. Deze kinderen krijgen de kans op een ander leven en een optimale ontwikkeling. U begrijpt dat niet alleen wij, maar ook de ouders die hun kind bij ons laten onderzoeken, zeer enthousiast zijn. En niet alleen de ouders, ook leerkrachten en sportclubs zien hoe kinderen na het RED-dieet  in positieve zin veranderen, tot rust komen, beter kunnen functioneren en in feite ‘doorsnee’ kinderen worden. Het grote probleem is echter dat na het RED-dieet uitgezocht moet worden op welke voeding het kind reageert. Het RED-dieet is immers alleen bedoeld om uit te zoeken óf het kind reageert op voeding. Daarna moet nog tijdens het PVG-vervolgonderzoek vastgesteld worden op wélke voeding het kind reageert, zodat het uiteindelijk weer zo normaal mogelijk kan eten. Dit vervolgonderzoek is erg zwaar, en veel ouders houden dit helaas niet vol. Niet omdat het dieet op de lange termijn niet werkt, maar omdat de terugvallen in het gedrag van het kind zo zwaar zijn. Intensieve coaching tijdens het vervolgonderzoek is dringend nodig om dit probleem te verhelpen.

Wat zijn onze toekomstplannen

Elke maand hebben wij, de hulpverleners en wetenschappers die werkzaam zijn in de Pelsser RED Centra, een gezamenlijke studiedag. Wij bespreken dan onze ervaringen, overleggen over moeilijke gevallen, proberen het protocol nog verder te verbeteren en zetten ons gezamenlijk in om het onderzoek voor kinderen en ouders zo gemakkelijk mogelijk te maken. Het is dringend nodig dat tijdens het vervolgonderzoek extra en intensieve coaching komt voor de gezinnen die deelnemen aan het vervolgonderzoek. Het volgen van het RED-dieet is eenvoudig, dat duurt slechts 5 weken. Het vervolgonderzoek daarentegen, dus de periode waarin uitgezocht wordt op wèlke voeding een kind reageert, is heel zwaar. Intensieve coaching zou dit traject veel gemakkelijker kunnen maken en is dus van groot belang voor de ouders en de kinderen. 

Tot slot vinden wij het heel belangrijk dat er verder wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd naar het werkingsmechanisme van voeding bij kinderen met ADHD. Wij doen dan ook ons uiterste best om dat onderzoek te realiseren. Ons doel is duidelijk: wij willen de beste zorg voor kinderen met ADHD. Wij hopen dat verder onderzoek naar het werkingsmechanisme ertoe kan leiden dat het PVG-onderzoek en het RED-dieet in de toekomst vervangen kunnen worden door een eenvoudige laboratoriumtest. Het zal helaas nog wel even duren voordat het zover is. Tot die tijd zetten wij ons in om ons werk zo goed mogelijk te doen en om zoveel mogelijk kinderen met ADHD een kans te geven op een betere toekomst, zonder ADHD.